Listopad sprzyja zadumie oraz wspomnieniom. I nie jest to tylko wynik pogodowej aury, ale także dwóch ważnych świąt przypadających w tym miesiącu. Mam tu na myśli Dzień Wszystkich Świętych, kiedy to odwiedzamy groby: rodziny, przyjaciół, kolegów, znajomych oraz święto Niepodległości, upamiętniające heroiczną walkę o niepodległy byt Rzeczpospolitej Polskiej. Może właśnie ten podniosły nastrój był impulsem do podjęcia działań przez Terenowy Harcerski Krąg Seniorów do rozpoczęcia procedur związanych z budową „obeliska dla upamiętnienia Harcerek i Harcerzy oraz członków Szarych Szeregów, walczących z niemieckim najeźdźcą w latach 1939 – 1945 (…) na Osiedlu Mieszkaniowym przy zbiegu ul. Dąbrowskiego i Al. Wojska Polskiego”. Pismo o cytowanej wyżej treści wraz z uzasadnieniem adresowane do Naczelnika Miasta Piastowa – Bogdana Tomalaka zostało w dniu 25 listopada 1986 roku złożone w Urzędzie Miejskim przez Przewodniczącego Terenowego Harcerskiego Kręgu Seniorów Piastów podharcmistrza Wiesława Sitkiewicza. THKS powołało komitet organizacyjny budowy w skład, którego weszli: Zbigniew Pomierny jako przewodniczący, oraz jako członkowie Leonard Gajewski, Stefan Flesze, Henryk Tomczak i Władysław Maciantowicz. Pomnik miał powstać w czynie społecznym z okazji 75 – lecia Związku Harcerstwa Polskiego oraz 35 – lecia nadania praw miejskich. Jego odsłonięcie zaplanowano na październik 1987 r. Autorem projektu obeliska był Zdzisław Kuśnierkiewicz, a realizatorem podharcmistrz Wiesław Sitkiewicz. Powołano także Honorowy Komitet Fundacji liczący 90 osób, które zostały wybrane z mieszkańców Miasta Piastowa. Inicjatorzy budowy pomnika posiadali niezbędne fundusze zgromadzone na koncie bankowym do jego realizacji. Dziś po tylu latach obelisk ku pamięci harcerek i harcerzy wtopił się w krajobraz Piastowa. Obecnie teren ten poddany jest rewitalizacji.

Daniel Dalecki