Biały pałac jest potocznie zwany także pałacem Paprockich. Na jego terenie odbywały się zbiórki i ćwiczenia harcerskie. Na przełomie 1920/21 w pałacu mieszkał także Charles de Gaulle jako członek francuskiej misji wojskowej, późniejszy prezydent Francji. W czasie II wojny światowej był własnością Wojska Polskiego (prawdopodobnie komórki wywiadu). Zdjęcia pochodzą z 1987 roku ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Piastowie.