Bohdan Bednarczyk

0
1449

Bohdan Bednarczyk, ps. „Bogdaniec”
ur. 20 marca 1927 r. – zm. 02 sierpnia 1944 r.,
strzelec.

Bohdan Bednarczyk uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Piastowie. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Szkole Zawodowej im. Stanisława Konarskiego w Warszawie.

Jako mały chłopiec był zuchem w latach 1935 – 1938, a następnie harcerzem 132 Mazowieckiej Drużyny w Piastowie. W czasie okupacji był członkiem Szarych Szeregów włączając się w działalność konspiracyjną. Został wcielony do plutonu łączności 1752 po odbyciu szkolenia w Szkole Młodszych Dowódców Łączności w VII Obwodzie Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża” – 6 Rejonie „Helenów” (Pruszków).

W dniu 02 sierpnia 1944 roku o godzinie 6.00 rano zgodnie z rozkazem mjr Władysława Wrotniak ps. „Dotrzeb” wyruszył z Piastowa z grupą 19 łączniczek WSK udając się do Lasów Sękocińskich do punktu koncentracyjnego oddziałów VI Rejonu, VII Obwodu AK.

W Pęcicach natknęli się na rannych powstańców, dowiadując się o stoczonej potyczce
z Niemcami. To tu zostali zatrzymani przez żołnierzy Wermachtu. W dniu 02 sierpnia 1944 roku o godzinie 18.00 wraz z innymi aresztowanymi został rozstrzelany i pochowany
w zbiorowej mogile w Pęcicach.