Album pamiątkowy Bronisława Grabowskiego cz.II

Od dziś na stronach Piastowskiego Archiwum Miejskiego udostępniamy do wglądu
Pamiątkowy Album pracy w pożarnictwie mjr. poż. Bronisława Grabowskiego. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za współpracę i przekazanie cennych materiałów.

Zdigitalizowane kroniki udostępniamy w dwóch częściach na stronach:
cześć I: pam.piastow.pl/album-pamiatkowy-bronislawa-grabowskiego-cz-i/
część II: pam.piastow.pl/album-pamiatkowy-bronislawa-grabowskiego-cz-ii/