Na terenie  szpitala w Pruszkowie – Tworkach znajduje się cmentarz założony w 1924 r. Jest to miejsce spoczynku wielu osób, lecz nie wszystkie były związane ze szpitalem. Znajduje się tam duża kwatera ofiar terroru hitlerowskiego. Pogrzebani są tu żołnierze i ludności cywilna z Powstania Warszawskiego, którzy przeszli przez obóz Dulag 121.

Od 6 sierpnia do 10 października 1944r. na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego działał obóz przejściowy dla ludności cywilnej wysiedlanej z Warszawy. Według szacunków przeszło przez niego około 650 tys. osób. Po upadku Powstania Warszawskiego również powstańcy byli tam kierowani, skąd wywożono ich do obozów koncentracyjnych. Los niektórych powstańców dokonał się w tym właśnie obozie. Zostali oni pochowani na tworkowskim cmentarzu.

Groby w kwaterze ofiar terroru hitlerowskiego są w formie mogił zbiorowych oraz indywidualnych pochówków. Mogiły zbiorowe obwiedzione są betonowym obramowaniem i niskimi również betonowymi krzyżami. Na nich znajdują się najczęściej dwie tabliczki. Groby indywidualne mają nagrobki lub tylko metalowe krzyże. W południowo wschodnim narożniku kwatery znajduje się tablica „Bohaterom poległym w Powstaniu Warszawskim Cześć Ich Pamięci.  Pogrzebanych jest tutaj 426 osób.

Wojciech Stanaszek