Start wyścigu kolarskiego, Piastów 1935 lub 1936 rok. Jako startujący zawodników harcerzy i strażaków, inż. Wacław Prochnau Komendant Chorągwi Mazowieckiej, dyrektor techniczny Zakładów Akumulatorowych "Tudor", działacz harcerski i pożarniczy, oficer wywiadu w czasie wojny. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.

Pewnie mało, kto z nas, zdaje sobie sprawę z tego jak bogate i intensywne było w okresie międzywojennym piastowskie życie kulturalne oraz sportowe. Jednym z głównych jego animatorów, a także poniekąd mecenasem był Fryderyk Müller, właściciel Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów”. To z jego inicjatywy w celu podnoszenia warunków kulturalnych dla pracowników, w latach 30 tych powołano wiele sekcji sportowych i kulturalnych (orkiestrę dętą i kameralną, koło dramatyczne).

Członkowie drużyny kolarzy w czasie Dnia Sportu na terenie stadionu w 1936 roku. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. Pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.

Jedną z sekcji sportowych obok piłkarskiej i siatkarskiej była utworzona w 1933 roku drużyna kolarska, licząca 150 osób. Jej organizację powierzono instruktorowi pożarnictwa Bronisławowi Grabowskiemu. Fryderyk Müller zakupił dla niej 150 rowerów w Wytwórni Rowerów Antoniego Rybowskiego z Warszawy. Każdy z cyklistów dodatkowo otrzymał specjalny reprezentacyjny strój, koszulę typu „Polo” ze specjalnym logo firmy „Tudor” oraz czapki w stylu legionowych maciejówek. Rowery pracownicy otrzymali na własność a ich koszt spłacali po 1 zł przy każdej tygodniowej wypłacie. Sekcja początkowo zajmowała się jedynie turystyką. Organizowała liczne wycieczki po dalszej i bliższej okolicy, spotkania i imprezy.

Wycieczka drużyny kolarz Fabryki „Tudor” i „Piastów” do Raszyna 1936 rok. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.

Już 1934 roku wyłoniła się z drużyny sekcja wyczynowa, która na otrzymanym sprzęcie brała udział w organizowanych w regionie zawodach i pokazach kolarskich. W 1936 roku działalność sportową bardziej sformalizowano przyjmując patronat Związku Strzeleckiego i nazwę KS Związku Strzeleckiego „Piastów”. Drużynę kolarską podobnie jak i inne sekcje sportowe oraz kulturalne rozwiązano po wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. Już nigdy nie powróciła do Piastowa w takiej formie.

Drużyna kolarz Fabryki „Tudor” i „Piastów” na zamku w Czersku, 1936 rok. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.
Uczestnicy wyścigu na 50 km z półmetkiem w Błoniu 1935 lub 1936 rok. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.
Członkowie drużyny kolarskiej na zlocie „Sokoła”. Pruszków 1935. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.
Pokazy sprawności członków drużyny kolarzy w czasie Dnia Sportu na terenie stadionu w 1936 roku. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.
Drużyna kolarzy strażaków z OSP „Tudor” na terenie fabryki 1934 rok. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. Pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.
Wycieczka do Grójca w 1936 roku. Z tyłu widoczne budynki: z prawej to Grójecka 39, w tle Kolonia Akademicka im. Bolesława Chrobrego. Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego.

UWAGA!!! Wszystkich mających jakiekolwiek informacje czy zdjęcia swoich przodków, którzy współtworzyli drużynę kolarską jak i inne sekcje sportowe i kulturalne prosimy o kontakt z moderatorem strony. Posiadamy wiele zdjęć z tego okresu, lecz niestety nie mamy zidentyfikowanych członków drużyny.

Strona tytułowa folderu reklamowego Fabryki Rowerów A. Rybowski, jakie otrzymali w 1934 roku członkowie drużyny kolarskiej Fabryki „Tudor” i „Piastów”.

Opracował: Mirosław Krawczyk

Literatura:
Gawkowski Robert. Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższej okolicy w latach 1918 – 39. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007.

Grabowski Bronisław. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. pożarnictwa Bronisława Grabowskiego. OSP Piastów.

Rzepecki Zbigniew. Kronika Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Piastowie. Piastów 1983.

Piastowska Izba Pamięci.