Rozwiązywanie jak i projektowanie wzorów ma znaczenie terapeutyczne, ale może być też po prostu formą relaksu (podobnie jak krzyżówka). Prezentowane na tej stronie wzory należą do tzw. pocztówkowych dyktand graficznych, które są czymś w rodzaju reklamy interesujących lub z jakiś względów ważnych miejsc, takich jak np. piastowska wieża ciśnień. Ponieważ prawdziwe pocztówki często zawierają napisy dlatego nie mogło ich zabraknąć i na tych wzorach (współrzędne liter zostały wyróżnione za pomocą gwiazdek). Chcielibyśmy, żeby Piastów również miał uwiecznione w formie dyktand graficznych zabytki i inne ciekawe lub charakterystyczne miejsca. Zachęcamy do rozwiązywania gotowych wzorów, które będziemy umieszczali na stronie, oraz do podjęcia prób tworzenia własnych projektów na prezentowanym szablonie.

Instrukcja

1. Każdy punkt jest oznaczony literą i cyfrą. Zależność tę ilustruje poniższy przykład.

2. Jeśli, przykładowo, w tabelce znajduje się zapis A1 – B1 oznacza to, że należy połączyć kropkę na polu A1 z kropką na polu B1 prostą linią.

3. Linia może być poprowadzona w pionie, w poziomie, na ukos, może przechodzić przez kilka innych kropek lub omijać je, zawsze jednak musi być to linia prosta poprowadzona pomiędzy podanymi punktami.

4. Dla ułatwienia można zamalowywać kropki, które należy połączyć, a każdą poprawnie odkodowaną parę należy zaznaczyć w tabelce w celu uniknięcia pomyłek.

5. Dane z tabelki odczytujemy kolejno kolumnami od lewej do prawej.

W przypadku korzystania z szablonów do samodzielnego projektowania wzorów, należy zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy:
• rysunek musi być czytelny dla innych osób i zawierać główne, kluczowe dla projektowanej rzeczy elementy (zbyt duża ilość szczegółów może uniemożliwić prawidłowe rozpoznanie / odczytanie/ wzoru).
• dwa punkty zawsze łączymy prostą linią

Warto też pamiętać o tym, że nie każdy pomysł da się zrealizować, czyli przedstawić jego elementy za pomocą schematu złożonego tylko z prostych linii łączących ograniczoną ilość kropek.

POBIERZ I ROZWIĄŻ PIERWSZE DYKTANDA:
1. Wieża ciśnień
2. Mapa Piastowa
3. Herb Piastowa

Powodzenia!

Piastowskie Archiwum Miejskie i Jacek Furmański
Źródło zdjęcia tytułowego: depositphotos.com