Hanna Mużecka

0
1969

Hanna Krystyna Mużecka, (czasem też Anna Mużecka) ps. „Walka”, „Hanka”
ur. 25 stycznia 1908 r. – zm. 02 sierpnia 1944 r.
łączniczka, telefonistka

Hanna Mużecka mieszkała w domkach kolejowych w Piastowie. Ukończyła średnią szkołę zawodową w Warszawie i do wybuchu II wojny światowej pracowała w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Warszawie. Od młodych lat była związana z harcerstwem, należąc do 1 Utrackiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, a następnie do 1 Piastowskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Anieli Szycówny. W czasie okupacji niemieckiej działała w ruchu oporu w Wojskowej Służbie Kobiet AK w Piastowie. Została przydzielona do podrejonu „Jowisz”, gdzie pełniła służbę telefonistki patrolu 8. W konspiracji w ZWZ-AK od 7 listopada 1943 roku jako łączniczka dowódcy III Batalionu Obwodu VII „Obroża”. W dniu 02 sierpnia 1944 roku o godzinie 6.00 rano zgodnie z rozkazem mjr Władysława Wrotniak ps. „Dotrzeb” wyruszyła z Piastowa z grupą 19 łączniczek WSK udając się do Lasów Sękocińskich do punktu koncentracyjnego oddziałów VI Rejonu, VII Obwodu AK.

W Pęcicach łączniczki natknęły się na rannych powstańców dowiadując się o stoczonej potyczce z Niemcami. To tu zostały zatrzymane przez żołnierza Wermachtu. W czasie czynności śledczych u Hanny Mużeckiej Niemcy znaleźli opaski i zaszyte w torbie sanitarnej orzełki. W dniu 02 sierpnia 1944 roku o godzinie 18.00 wraz z innymi aresztowanymi została rozstrzelana i pochowana w zbiorowej mogile w Pęcicach. Pośmiertnie odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym nr 49 – 84 – 47 K.