Podczas porządkowania i przeglądania archiwaliów znajdujących się w zbiorach Piastowskiego Archiwum Miejskiego nasze zainteresowanie wzbudziły pergaminy przekazane w depozyt do naszej jednostki przez Ochotniczą Staż Pożarną w Piastowie. Jest to dziewięć zapisanych na maszynie kart z podpisem Jana Sadowskiego ps. „Suzin”, byłego komendanta gminnej placówki Harcerskiego Kręgu Seniorów i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koła nr 6 „Helenów” Grupa Piastów, a podczas działań wojennych (od 1942 r. do stycznia 1945 r.) dowódcy 7 Kompanii „Jowisz” w Piastowie. Już sam wstęp wskazuje, że przed autorem postawiono niezwykle trudne zadanie zebrania i spisania historii piastowskiego harcerstwa (przed 1926 rokiem Piastów nosił nazwę Utrata). Co ciekawe autor swój opis poświęcił jedynie 1 – wszej Utrackiej a następnie Piastowskiej Drużynie Pożarniczej im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, której w latach 1929 – 1931 był drużynowym.

Wspomniany rys historyczny z analizy dokumentów powstał w okresie maj – wrzesień 1977 roku. Prezentujemy oryginalny tekst, bez komentarza poddając go Waszemu osądowi. Nie jest to jedyny materiał opisujący piastowskie harcerstwo. Doczekało się ono własnego zarysu dziejów drukowanego w biuletynie historycznym Chorągwi Stołecznej ZHP w 1989 roku. Autorami dzieła byli Ryszard i Zdzisław Sitkiewiczowie.

D. Dalecki