Jerzy Wojciech Zakrzewski ps. „Orsza”

(13 maja 1922 r. – 03 lipca 1944 r.)

Był wychowankiem Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Należał do 150 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Piastowie. Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych jako kapral podchorąży „Orsza”. We wrześniu 1939 r. wraz z innymi harcerzami z Piastowa brał czynny udział w działaniach obronnych, początkowo w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojennego, a następnie jako ochotnik w szeregach wojska polskiego – odwody 1 DAK. W czasie okupacji brał udział w walkach prowadzonych w ramach Szarych Szeregów i 7 Pułku Piechoty Legionów AK „Garłuch”, a także na kielecczyźnie w oddziałach Batalionów Chłopskich. Poległ w nierównej walce 03 lipca 1944 r. pod Ołtarzewem w czasie konwojowania broni z Puszczy Kampinoskiej. Pochowany na starym cmentarzu na Żbikowie.