Piastowskie Archiwum Miejskie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Czas Piastowa , serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie objętym patronatem Burmistrza Miasta Piastowa.

„Piastów w fotografii”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej miasto Piastów.

Dopuszczalne techniki pracy: fotografia z elementami grafiki, rysunku, malarstwa.
Dopuszczalny format pracy: 10×15 cm

Warunki: – fotografia z elementami grafiki – zdjęcie lub połączone cyfrowo zdjęcia zapisane w pliku cyfrowym z rozszerzeniem jpg., posiadającym rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi/cal. Rysunek, malarstwo – przedstawione na fotografii pocztówkowej.

Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię i nazwisko, wiek (klasa), nazwę szkoły lub placówki oświatowej.

Prace prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2018 roku do siedziby Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (Piastów, ul. 11 Listopada 8, klatka A, II piętro) lub w formie cyfrowej na adres: profilaktyka@piastow.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 03 czerwca 2018 roku podczas festynu z okazji Dnia Dziecka.

Dla laureatów prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Nagrodzone prace zostaną wydane w formie pocztówek oraz opublikowane na łamach
gazety lokalnej „Czas Piastowa”.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie.