Niemal każde miasto w Polsce dba i pielęgnuje swoje tradycje oraz lokalną historię. Nie inaczej dzieje się w naszym Piastowie, który w sposób szczególny honoruje wybitnych obywateli działających dla dobra lokalnej społeczności oraz kraju. W poczet Honorowych Obywateli Miasta Piastowa zostały wpisane osoby mające swym życiem wpływ na losy i dzieje Piastowa, z którym w szczególny sposób byli związani, a czasem zasłużonym dla całej Rzeczypospolitej. Nie mniej nadanie owego tytułu ma w naszym mieście daleko idącą tradycje. W starych zapisach posiedzeń Rady Gminy Piastów, które obecnie są przechowywane w Archiwum Państwowym w Grodzisku Mazowieckim, możemy znaleźć ciekawy dokument informujący nas o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Piastów. Wydarzenie to miało miejsce 19 października 1938 roku, a więc 80 lat temu. Można przypuszczać, że tytuł Honorowy Obywatel Gminy Piastów po raz pierwszy w dziejach miasta został nadany marszałkowi Edwardowi Rydzowi – Śmigłemu w uznanie i w podzięce za „wytężoną pracę nad umocnieniem mocarstwowego stanowiska Polski”. Poniżej przedstawiamy oryginalne skany dokumentów znajdujących się w wspomnianym Archiwum Państwowym.

Daniel Dalecki