Michał Sopliński ps. „Władek”

(24 marca 1924 r. – 09 stycznia 1945 r.)

Od dziecięcych lat wychowywał się w Piastowie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną im. Stanisława Staszica Piastowie. Naukę kontynuował w Zawodowej Szkole mechanicznej w Warszawie. W latach 1936 – 1939 był czynnym harcerzem 21 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej w Piastowie. W okresie okupacji związał się z grupą bojową Związku Walki Młodych okręgu Lewa Podmiejska. Działalność konspiracyjną przerwała wpadka i aresztowanie w dniu 03 stycznia 1945 r. W raz z grupą kolegów po torturach zostali zamordowani w lasach sękocińskich w dniu 09 stycznia 1945 r.