image description

Miło nam poinformować o zakończeniu procedury związanej z wpisaniem Muzeum Miasta Piastowa prowadzonego przez Piastowskie Archiwum Miejskie do wykazu muzeów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokonanie wyżej wymienionego wpisu to nie tylko mobilizacja dla piastowskiej placówki, ale też możliwość współpracy w zakresie ruchu muzealiów (wypożyczeń) pomiędzy muzeami. Daje nam to możliwość pozyskiwania nowych eksponatów i prezentowania w naszej przestrzeni muzealnej. Wpis do wykazu muzeów prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otwiera także drogę do składania wniosków o pozyskiwanie funduszy na poszczególne działania statutowe Muzeum Miasta Piastowa. Już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej placówki.

Daniel Dalecki