Koncert orkiestry OSP Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów” w siedzibie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Sulejówek 1934 rok.

Orkiestra dęta OSP Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów” w Sulejówku u marszałka Józefa Piłsudskiego.

W okresie międzywojennym mieszkańcy Piastowa bardzo aktywnie włączali się w życie swojego miasta. Dużą pomocą, również materialną, służyli zamożni pracodawcy. W celu podnoszenia warunków kulturalnych swoim pracownikom i rozwijania ich talentów z inicjatywy Fryderyka Müllera, właściciela Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów” w 1933 roku utworzono m in. orkiestrę dętą ochotniczej straży pożarnej tych zakładów.

Wycieczka orkiestry OSP Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów” do Krakowa. Wspólne zdjęcie pod Pomnikiem Grunwaldzkim. Kraków 1935 rok.

Bardzo ważnym wydarzeniem w karierze artystycznej zespołu, był występ w 1934 roku przed Marszałkiem Józefem Piłsudskim w jego dworku w Sulejówku. Mimo istnienia zaledwie od roku jej poziom musiał być naprawdę wysoki, bo obok niewątpliwie wielkiego zaszczytu wystąpienia przed tak znamienitym gospodarzem, dodatkowo koncert transmitowało Polskie Radio.

Orkiestra OSP Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów” w ogrodzie dworku „Milusin”, siedziby Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sulejówek 1934 rok.

UWAGA!!! Wszystkich mających jakiekolwiek informacje czy zdjęcia swoich przodków, którzy współtworzyli w tych latach orkiestrę strażacką prosimy o kontakt z moderatorem strony. Posiadamy zdjęcia z tego okresu, lecz niestety nie mamy zidentyfikowanych muzyków orkiestry.

Opracował: Mirosław Krawczyk

Literatura:
Grabowski Bronisław. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. Pożarnictwa Bronisława Grabowskiego. OSP Piastów.
Rzepecki Zbigniew. Kronika Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Piastowie. Piastów 1983.
Piastowska Izba Pamięci.

Fot. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. Pożarnictwa Bronisława Grabowskiego. OSP Piastów.