Piastowskie Archiwum Miejskie na trwałe wpisało się kulturalne zainteresowania mieszkańców miasta Piastowa. O potrzebie naszego istnienia świadczą nie tylko liczne wycieczki szkolne odwiedzające nasze progi oraz coraz lepiej układająca się współpraca z placówkami szkolnymi i jednostkami organizacyjnymi naszego miasta. Nasza obecność na miejskich imprezach masowych, publikacje na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym przynoszą już dziś wymierne efekty. Piastowskie Archiwum Miejskie postrzegane jest przez Państwa jako zaufana instytucja mogąca stale przechowywać pamiątki rodzinne oraz przedmioty użytkowe ukazujące i obrazujące życie polskiego społeczeństwa na przestrzeni dziejów. Dzięki takim Darczyńcom nasza jednostka nie tylko zdobywa nowe cenne eksponaty ale także włącza je w poczet kolekcji archiwalnych i muzealnych dając im nowe życie. Jednocześnie nowe nabytki pozwalają poszerzyć ofertę edukacyjną i ekspozycyjną kierowaną do mieszkańców miasta Piastowa, a także odwiedzających nas osób.

W minionym czasie dzięki uprzejmości Pana Antoniego Zduńskiego wzbogaciliśmy nasze zbiory militarne. Rzeczowa darowizna pozwala nam na dołączenie do już istniejącej kolekcji między innymi menażki wojskowe, elementy wyposażenia żołnierzy biorących udział w działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej. Piastowskie Archiwum Miejskie dostało także szereg eksponatów ukazujących codzienne życie obywatela w okresie PRL oraz fotografie dokumentujące nasze miasto w latach siedemdziesiątych XX wieku. Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Mikulskiego nasza jednostka zyskała walizki, kufry, torby, kasety, płyty, przedmioty użytku codziennego, które w nowej siedzibie PAM-u będą stanowiły ekspozycję wyposażenia dawnego mieszkania. Powyższą wystawę na pewno uzupełnią dwa odbiorniki radiowe przekazane przez Pana Grzegorza Parysa.

Nie sposób tu wymienić wszystkich naszych darczyńców, sympatyków, którzy nie tylko osobiście, ale także przy pomocny nowinek technicznych dostarczają nam nowych materiałów prezentowanych na portalu społecznościowych. Wszystkim bardzo dziękujemy. Dzięki Wam Piastowskie Archiwum Miejskie ma możliwość pełniejszego prezentowania dziejów naszego miasta, a także otwarcia na nowe wyzwania, które Państwo przed nami stawiacie. Zapraszamy także do naszej siedziby, aby móc naocznie zapoznać się z historią Piastowa.