Muzeum Miasta Piastowa prowadzone przez Piastowskie Archiwum Miejskie, zajmuje się nie tylko pomocą w kształceniu i ukazywaniu współczesnym pokoleniom historii Piastowa. Chcąc ją przedstawić w pełniejszym świetle i aspekcie zachodzących przemian społeczno – ustrojowym dążymy do powiększania swoich zbiorów i zachowywania obiektów historycznych dla przyszłych pokoleń.

19 listopada 2019 roku jest jednym z takich dni, gdzie możemy pochwalić się osiągnięciami na polu pozyskiwania nowych obiektów dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego oraz piastowskiego społeczeństwa. Muzeum Miasta Piastowa weszło w posiadanie między innymi: kroniki Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Piastowie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz sztandaru Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy PZPG „Stomil” w Piastowie 1932 – 1972 oraz części umundurowania. Darczyńcą przekazującym nam na własność tą kolekcję jest Stanisław Lewandowicz, który przez wiele lat brał czynny udział w życiu piastowskich straży pożarnych.

Kronika, mimo powstania na 40 – lecie działalności tej jednostki, jest nieocenionym dokumentem do historii poznania funkcjonowania zakładowej straży pożarnej w pryzmacie miasta Piastów. W niedługim czasie jej cyfrowa kopia trafi na stronę internetową naszego archiwum.

            Daniel Dalecki