Pamiątki Muzeum Miasta Piastowa

Przedstawione w sklepiku pamiątki można nabyć w siedzibie PAM lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres muzeum@pam.piastow.pl, wskazując dokładną nazwę produktu, adres, imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie wpłaty za produkt i jego dostarczenie na rachunek bankowy Piastowskiego Archiwum Miejskiego nr 84 1240 6380 1111 0010 7403 4085.