Piastów oczami naszych dziadków

0
1913

Prezentujemy wyjątkowy kalendarz, który powstał na bazie prac konkursowych „Piastów oczami naszych dziadków”. Konkurs został zorganizowany w 2017 roku, a jego uczestnikami były dzieci i młodzież z piastowskich szkół. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Miasta Piastowa, Piastowskie Archiwum Miejskie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za cel postawiono aktywizację młodzieży, oraz szeroko rozumianą współpracę pokoleniową. Uczestnicy mieli okazję przedstawić obraz miasta, taki jakim zapamiętali go seniorzy rodów, a tym samym scalać tradycje rodzinne, z promowaniem zdrowego stylu życia. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 2 czerwca 2017 roku podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. Złożone prace posłużyły organizatorom do utworzenia kalendarza okolicznościowo – profilaktycznego, który stanowi jedną z nagród dla uczestników.