Lektura dawnej lokalnej prasy jest niezwykle inspirującym zajęciem o tyle ciekawym, że pozwala nam poznać losy, problemy ludności żyjącej współcześnie do wydarzeń historycznych. Dziś chciałbym przybliżyć dwie wzmianki dotyczące Utraty – dzisiejszego Piastowa pochodzące z przed 95 lat. W 1924 roku w Echach Pruszkowskich – dwutygodniku poświęconemu sprawom Pruszkowa i okolic. Pierwsza z nich pochodzi z 5 października. Informuje, iż w dniu 01 października 11924 roku w Utracie została otarta agencja pocztowa. Mieściła się w lokalu dostarczonym przez Panią Radkie, która prowadziła niniejszą agencję.

       Innym i jakże odmiennym problemem dla mieszkańców Utraty był brak elektryczności w osadzie. Mimo bliskości Elektrowni Okręgowej osada nie była zelektryfikowana. Przez pewien okres czasu wojsko utrzymywało agregat do wytwarzania prądu na potrzeby oficerów zamieszkujących Biały Pałac. Jednakże z niewiadomych powodów zaprzestano jego utrzymania i mieszkańcy tego budynku zmuszeni byli do korzystania z oświetlenia naftowego.                                                                                                                                                                                                                                          Opr. Daniel Dalecki