Poświęcenie sztandaru 1 Utrackiej Drużyny Harcerskiej

0
1030
Uroczystość poświęcenia sztandaru 1 UDH, Żbików 26.04.1925 rok. Od lewej (w pierwszym rzędzie) stoją: pan Konstanty Kosewski, pani Zofia Topolnicka, ministrant nn, proboszcz ks. Tadeusz Czechowski, poczet sztandarowy Jan Mużecki , chorąży Janusz Nowotny i Władysław Zawidzki. Fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

26 kwietnia 1925 roku w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P na Żbikowie, odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru 1 Utrackiej Drużyny Harcerskiej, którego dokonał proboszcz parafii ks. Tadeusz Czechowski. W uroczystościach uczestniczyły drużyny hufca pruszkowskiego oraz liczni mieszkańcy Utraty i Żbikowa.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli pani Zofia Topolnicka matka Julka i Tadka oraz pan Konstanty Kosewski ojciec braci Kosewskich, utrackich harcerzy. Poczet, jako chorąży poprowadził dh Janusz Nowotny w asyście dh Jana Mużeckiego i dh Władysława Zawidzkiego.

Moment poświęcenia sztandaru przez proboszcza Tadeusza Czechowskiego. Za sztandarem salutujący dh Mieczysław Kostecki. Fot. Piastowskie Archiwum Miejskie


Koszty zakupu sztandaru pokryło Koło Przyjaciół Drużyny, złożone w dużej części z rodziców harcerzy. Sami członkowie drużyny też starali się wesprzeć ten szczytny cel. Organizowano zabawy, bale i przedstawienia teatralne cieszące się dużym zainteresowaniem społeczeństwa Utraty. W ten sposób pozyskane pieniądze zasiliły fundusz. Sztandar uszyła i wyhaftowała mieszkanka Utraty, matka jednej z harcerek. Drzewiec i głowicę wykonali ojcowie członków drużyny.

Uczestnicy wyścigu rowerowego z Utraty i Pruszkowa, rozegranego z okazji uroczystości poświęcenia sztandaru 1UDH. Pierwszy od prawej najprawdopodobniej K. Matuszewski (z 19), drugi Kazimierz Kosewski. Fot. Piastowskie Archiwum Miejskie

Uroczystość uświetniły zawody sportowe, pokaz sprawności drużyn hufca pruszkowskiego, wyścig kolarski, zawody lekkoatletyczne i rozgrywki piłki siatkowej. Informacje o wydarzeniu zamieściło „Echo Pruszkowa” (nr 11 z 07.06.1925).

Informacja zamieszczona po uroczystościach w lokalnej gazecie „Echo Pruszkowa”, nr 11 z 07.06.1925

UWAGA! Wszystkich mających jakiekolwiek informacje czy zdjęcia swoich przodków, którzy współtworzyli harcerstwo piastowskie prosimy o kontakt z moderatorem strony. Posiadamy wiele zdjęć z tego okresu, lecz niestety nie mamy zidentyfikowanych wielu członków drużyny.

Opracował: Mirosław Krawczyk

Literatura:
Sitkiewicz Ryszard, Sitkiewicz Zdzisław. Zarys Dziejów Harcerstwa w Piastowie w latach 1918 – 1939. Biuletyn Historyczny Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy. Warszawa 1989.
Album 750-lecia Parafii Żbikowskiej. red. Franciszek Kwasiborski. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pruszków 1994.
Echo Pruszkowa; nr 11 z 07.06.1925
Piastowskie Archiwum Miejskie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułHanna Mużecka
Następny artykułRemiza