Poświęcenie sztandaru OSP

0
1420
Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów”.

31 grudnia tego roku minie 84 rocznica poświecenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Zakładów Akumulatorowych „Tudor” i Zakładów Kauczukowych „Piastów”, ofiarowanego strażakom przez pracowników obu zakładów.

Msza Święta pod kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie. Pierwszy z lewej inż. Wacław Prochnau w środku z kapeluszem inż. Henryk Müller.

Aktu poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz kościoła parafialnego w Piastowie Antoni Montag. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Wicestarosta i Prezes Związku OSP Powiatu Warszawskiego druh Tadeusz Szarawski i Pani inż. Regina Braun. Ponad to Pan inż. Edmund Braun i Pani Dyrektorowa Maria Müller oraz inż. Henryk Müller i Pani Halina Prochnau.

OSP w/w zakładów została powołana w 1932 roku na wniosek właściciela obu fabryk inż. Fryderyka Müllera. W dniu 23 września 1932 roku ukazał się rozkaz dzienny nr 1 podpisany przez dowódcę korpusu Wacława Prochnaua. 12 stycznia 1933 roku na posiedzeniu Zarządu Związku Straży Pożarnych Powiatu Warszawskiego OSP zakładów z Piastowa została przyjęta w poczet Organizacji Wyższej Użyteczności Publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst (kopia) aktu poświęcenia sztandaru.

UWAGA!!! Wszystkich mających jakiekolwiek informacje czy zdjęcia swoich przodków, którzy współtworzyli w tych latach OSP prosimy o kontakt z moderatorem strony. Posiadamy zdjęcia z tego okresu, lecz niestety nie mamy zidentyfikowanych wszystkich osób.

Opracował: Mirosław Krawczyk

Literatura:
Grabowski Bronisław. Pamiątkowy album pracy w pożarnictwie mjr. Pożarnictwa Bronisława Grabowskiego. OSP Piastów.
Rzepecki Zbigniew. Kronika Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” w Piastowie. Piastów 1983.

Piastowska Izba Pamięci.

Fot. Zbiory Piastowskiej Izby Pamięci.