Fotografia przedstawia piastowską remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonano je w 1932 roku. W gronie strażaków i działaczy OSP stoi K. Kosewski – naczelnik, H. Siedlecki, Z Maksam.

Źródło: Kronika Seniorów Harcerzy i Pożarników t. 1 (Piastowskie Archiwum Miejskie).