Polonez, sam spożywczy i drogowe płyty…

Autor fotografii nieznany.