Tadeusz Blicharski

(22 lipca 1916 r. – wrzesień 1939 r.)

Tadeusz Blicharski urodził się w Czerniowcach na Podolu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina Państwa Blicharskich sprowadziła się do Utraty – dzisiejszego Piastowa. Tadeusz Blicharski uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie, w której uczyła jego matka, a następnie do Miejskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Grodzisku Mazowieckim, które ukończył w 1937 roku. Okres pobytu w Piastowie to dla młodego Tadeusza czas realizacji dwóch pasji: harcerstwa i żeglarstwa. Od najmłodszych lat wraz z bratem Henrykiem byli aktywnymi harcerzami 1 Piastowskiej Drużyny Harcerskiej, gdzie z czasem Tadeusz pełnił funkcję zastępowego. Mimo znacznej aktywności fizycznej, gdyż uprawiał kolarstwo, lekkoatletykę, był znakomitym pływakiem to serce Tadeusza skradło żeglarstwo zaszczepione w młodzieńcu przez klasowego kolegę Leonida Teligę (Oczy pełne morza – Wiesława Śleszyńska o Telidze). Wraz z Henrykiem Lachowiczem zbudowali żaglówkę „Hedek”, którą pływali po Wiśle i jej dopływach. Po szkole trafił do 71 Pułku Piechoty, gdzie odbył obowiązkową służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych. Został w trybie alarmowym 23 sierpnia 1939 roku, jako podchorąży powołany do swego macierzystego pułku. Karty mobilizacyjne z brązowym paskiem trafiły do odbiorców za pośrednictwem urzędów pocztowych.

„Po ogłoszeniu mobilizacji, która w pułku przebiegła bardzo sprawnie i po polowej Mszy Świętej w niedziele 27 września pułk pod dowództwem ppłk. dypl. Adama Zbijewskiego wieczorem rozpoczął wymarsz w rejon koncentracji 18. DP, na zachód od Łomży. 71. Pułk stanowił odwód 18. DP i został zlokalizowany w rejonie Sławiec Dworski – Chojny Śmieszne. Trzeci batalion pułku (wraz z plutonem artylerii piechoty i plutonem pionierów pułku) miał za zadanie obsadzić odcinek Wizna.” (Jerzy Dąbrowski 2009 – Nasza Gmina Andrzejewo). Wraz z nim budują umocnienia w rejonie Łomży nad Narwią, gdzie brał udział w walkach obronnych pułku. Ginie pod Czerwonym Borem .

W 1982 roku przeprowadzono ekshumację żołnierzy poległych pod Czerwonym Borem (11 września pod Zambrowem i tak jest na tablicy cmentarza w Zambrowie) i pochowano ich na cmentarzu w Zambrowie. Niestety na nagrobku widnieje Tadeusz Blichowski. Stąd pytanie: pomyłka? Czy Tadeusz nie zginął pod Czerwonym Borem? 11 września to III batalion atakował Zambrów. Czy Blicharski był w III batalionie? Jeśli tak to walczył również na odcinku Wizna – Strękowa Góra.