Tadeusz Szwede

(17 września 1920 r. – 25 marca 1944 r.)

Urodzony w Warszawie. Zamieszkały w Piastowie przy ul. Mickiewicza 3. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. Absolwent Gimnazjum i Liceum nr 3 im. Joachima Lelewela w Warszawie. Od młodych lat związany z harcerstwem, pełnił funkcję wodza gromady zuchów, która powstała przy 5 Warszawskiej Drużynie Harcerzy w Piastowie (22 marca 1933 r.), a następnie zastępowego (1934 r.). W dniu 29 września 1935 roku powstała drużyna harcerzy do której należał, także Tadeusz Szwede, kładąca podwaliny pod utworzenie 150 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Adama Skwarczyńskiego. Oficjalnie drużyna została zarejestrowana 31 października 1935 r. Dobra organizacja i cechy przywódcze jej członków sprawiły, że drużyna szybko osiągnęła wysoki poziom organizacyjny i szkoleniowy. Niewątpliwy w tym udział miał Tadeusz Szwede, który prowadził drużynę od 01 marca 1936 r.. Nie uszło to uwadze władz zwierzchnich, przyznających 18 czerwca 1939 roku drużynie prawo do posiadania własnego sztandaru, a Tadeusza Szwede awansowały do stopnia podharcmistrza. 150 MDH wraz z jej drużynowym już w sierpniu 1939 roku zorganizowała harcerskie pogotowie wojenne. W pierwszych dniach po wybuchu II wojny światowej (10 września 1939 r.) Tadeusz Szwede opuścił Piastów, by wstąpić jako ochotnik do wojska. Został przydzielony do zapasowego 1 DAK-u, w którym przebywał do zakończenia kampanii wrześniowej. Powrót do Piastowa był czasem wytężonej pracy mającej na celu przygotowanie zastępów harcerskich do tajnej pracy w konspiracji. Jednak praca w konspiracji nie była dla wielu harcerzy, w tym i Tadeusza Szwede, celem dalszej wędrówki przez drogę życia. Dlatego też pod koniec listopada 1939 r. opuścili Piastów, by przedostać się do Francji i wstąpić w szeregi Wojska Polskiego tworzonego pod dowództwem generała Władysława Sikorskiego. Tadeusza Szwede zatrzymano podczas przekraczania granicy. Wielokrotnie przesłuchiwany został osadzony w obozie w Rosji. Po przystąpieniu Związku Radzieckiego do koalicji alianckiej odbył w tym kraju kurs unitarny podchorążych (22 grudnia 1941 r. – 12 marca 1942 r.). Po opuszczeniu ZSRR przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie 30 maja 1942 r. trafił do obozu rozdzielczego. Tadeusz Szwede został przydzielony do lotnictwa, w którym służył w stopniu podporucznika do dnia 25 marca 1944 r., w którym tragicznie zginął.