BILETY

CENY  BILETÓW WSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM MIASTA  PIASTOWA

- normalny - 5 zł od osoby

- ulgowy - 3 zł od osoby

Ulgowy bilet przysługuje emerytom i rencistom, honorowym dawcom krwi, osobom uczącym się poniżej ukończonego 26 roku życia, osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i opiekunom tych osób oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Zwalnia się z opłaty za bilet wstępu kombatantów oraz dzieci poniżej 3 roku życia.

Lekcje i warsztaty muzealne

Płatność wynosi 70 zł za lekcje muzealne i 100 zł za warsztaty muzealne oraz 1 zł za bilet grupowy za każdą osobę uczestniczącą w lekcji i warsztatach.
W przypadku warsztatów wymagających przez PAM zakupu materiałów do ich przeprowadzenia ustala się dodatkowy koszt w wysokości 10zł od każdego uczestnika warsztatów.

Bilet grupowy przysługuje grupom zorganizowanym w liczbie od 15 do 25 osób uczestniczącym w lekcjach muzealnych i warsztatach.

Jeżeli w lekcjach muzealnych lub warsztatach udział bierze liczba osób poniżej 15 dodatkowa opłata, oprócz płatności 70zł za lekcje muzealne lub 100zł za warsztaty, wynosi 3 zł za każdą osobę.