01 lutego mija 76 rocznica udanego zamachu na dowódcę SS i Policji Franza Kutscherę, zwanego „katem Warszawy”. Była to najważniejsza akcja bojowa polskiego podziemia wykonana na niemieckim funkcjonariuszu aparatu terroru. Likwidacja Kutschery kosztowała życie czterech uczestników akcji, w tym  Zbigniewa Gęsickiego ps. „Juno. Wraz z Kazimierzem Sottem „Sokołem” zajął się dostarczeniem rannych kolegów do szpitala. Gdy wracali z Pragi do Śródmieścia zostali zatrzymani przez hitlerowców na moście Kierbedzia. Nie mając szans na ucieczkę rzucili się w nurt Wisły, gdzie dosięgły ich kule oprawców. Ich ciał nie odnaleziono.

W latach 1928-1937 rodzina Gęsickich mieszkała w Piastowie. Zbigniew Gęsicki, był uczniem 7 klasowej Publicznej Szkoły Publicznej im. Stanisława Staszica w Piastowie. Dziś jegoimię nosi Szkoła Podstawowa nr 5 w Piastowie. Wychowywany był w atmosferze patriotyzmu. Za udział w akcji rozkazem nr 267/BP Komendanta Głównego Armii Krajowej z dnia 25 marca 1944 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych a 1947 – Krzyżem Grunwaldu III klasy.

W przeprowadzonej akcji brała również udział Maria Stypułkowska-Chojecka „Kama”, odznaczona za tę akcję Krzyżem Walecznych. Od 2007 roku „Honorowy Obywatel Miasta Piastowa”.

Katarzyna Michalak