Edward Wojnarowski

(1905 r. –1940 r.)

Nie zachowały się informacje o dzieciństwie i latach młodzieńczych Edwarda Wojnarowskiego. Urodził się w Warszawie, lecz jako kilkuletni chłopiec zamieszkał w raz z rodziną w Piastowie. Od najmłodszych lat związany był ze skautingiem i harcerstwem, tworząc jego podwaliny i struktury w Utracie, a później w Piastowie. Odbył służbę wojskową w 21 Pułku Piechoty w Warszawie. Po jej zakończeniu podjął pracę zarobkową w Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie. We wrześniu 1939 r. został ewakuowany wraz z rezerwami wojska i policji na wschód by je przeorganizować i z nich stworzyć zaplecze do podjęcia działań zbrojnych. Podczas tych manewrów został aresztowany przez wojsko radzieckie i osadzony w obozie w rejonie Smoleńska, gdzie więzieni byli żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Tu także poniósł śmierć.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMieczysław Kostecki
Następny artykułPiastów Pamiętał