Tadeusz Juźwik

0
1665

Tadeusz Juźwik, ps. „Płotka”
ur. 18 lipca 1927 r. – zm. 02 sierpnia 1944 r.

Tadeusz Juźwik uczęszczał do szkoły podstawowej w Piastowie kończąc ją w 1936 roku. Następnie był uczniem w szkole zawodowej Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie, zostając jej absolwentem w 1939 roku.

Mając 12 lat zostaje harcerzem 150 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Piastowie. Zdobywając kolejne odznaki i sprawności awansuje na zastępowego, a następnie na przybocznego w swojej drużynie. Zaangażowanie do pracy w harcerstwie Tadeusza Juźwika zostaje zauważone przez Komendanta Hufca, który powierza mu funkcję drużynowego 132 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Piastowie. Podczas wybuchu II wojny światowej Tadeusz Juźwik od samego początku przystępuje do działalności konspiracyjnej w szeregach żołnierzy AK VII Obwodu „Obroża” pod pseudonimem „Płotka”. Aktywnie bierze również udział w piastowskiej konspiracji.

W dniu 11 listopada 1939 roku w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie nastąpiło spotkanie instruktorów harcerstwa, któremu przewodniczył druh Zenon Jaworski. W oparciu o te uzgodnienia wiosną 1940 roku utworzono w Piastowie Harcerską Grupę Konspiracyjną „Wawer” podzieloną na cztery grupy „Rodziny”. W skład 2 Rodziny weszła 150 MDH prowadzona przez Taduesza Juźwika. W czasie okupacji zawarł związek małżeński z piastowianką – Barbarą Styczeń, działaczką ruchu niepodległościowego. Ginie w Warszawie w dniu 02 sierpnia 1944 roku.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułStefan Kaczmarski
Następny artykułBohdan Bednarczyk