W ostatnich dniach nasze Piastowskie Archiwum Miejskie przeżywało prawdziwe trzęsienie. W ramach działalności statutowej podjęliśmy decyzję o zmianie sposobu prezentowania odziedziczonych zbiorów. Wpływ na to miało kilka czynników. Jednym z nich był zakup nowych gablot pozwalających na nowe tematyczne prezentowanie ujęć naszej historii. Drugim niezmiernie ważnym i w nowych realiach, podstawowym czynnikiem wymuszającym nową strategię było przejęcie wielu darowizn dotyczących zmian zachodzących na przestrzeni wieków w Piastowie oraz jego społeczeństwa. Miejsce w nowej ekspozycji znalazło wiele dotąd nie widzianych atrakcyjnych artefaktów. Jednym z nich jest „Lista położnic z Warszawy, które rodziły w Piastowie przy ul. Ogrodowej 32”, przekazany naszemu archiwum w depozyt przez Pana Jacka Skrzyńskiego. Eksponatem wartym uwagi jest także łuska po naboju artyleryjskim przerobiona na urnę z aktem erekcyjnym tablicy pamiątkowej harcerek i harcerzy oraz członków Szarych Szeregów z Piastowa z 1984 roku. Po renowacji nawy piastowskiego kościoła została zwrócona Państwu Wandzie i Markowi Jarkiewicz, którzy ten niezwykły eksponat podarowali naszemu archiwum.

    Na osobną uwagę oraz specjalne miejsce w gablotach stanowiącej początek niezwykłej kolekcji związanej z życiem i twórczością Piastowian zasługują dwie spuścizny. Jedna z nich dotyczy kolekcji Eugeniusza Prusa, którą po jego śmierci odebraliśmy z rąk żony Pani Adeli Prus. Jej niezwykłość stanowią imponujące pamiątki z okresu działalności druha Eugeniusza w piastowskim i pruszkowskim harcerstwie, w którym pełnił wiele funkcji społecznych, będąc jednocześnie szanowanym wychowawcą młodzieży. Pozwala nam to na prezentowanie dorobku życia i działalności jednostki po przez pryzmat organizacji, ukazując także różnorodność zainteresowań. Drugą odziedziczoną przez Piastowskie Archiwum Miejskie spuścizną jest, przekazana kolekcja przez Pana Marka Grzybowskiego po Ireneuszu Wierzbowiczu. Mimo, że jest to temat dosłownie z przed paru dni, już dziś prezentujemy i w naszych zbiorach wystawiamy kilka grafik oraz dokumentów poświęconych temu niezwykłemu człowiekowi, który podczas całego swojego życia starał się pokazać to miasto na przestrzeni upływającego czasu. Ponadto Ireneusz Wierzbowicz był kuratorem przygotowującym historyczny kącik harcerski, obecnie znajdujący się w zbiorach PAM, taki jakim zapamiętał go ze swoich harcerskich wojaży po Huculszczyźnie w latach 30 – tych XX wieku.

W naszej ekspozycji nie mogło zabraknąć kącika militarnego. Jego kuratorem jest zaprzyjaźniony z naszym archiwum Rafał Pławiak członek grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwo Historyczne 1920 roku, który wsparł nas swoim doświadczeniem, a także w ramach współpracy na czas trwania ekspozycji wypożyczył z własnej kolekcji niezbędne eksponaty do utworzenia niniejszego kącika.

Trud włożony przez pracowników oraz współpracowników Piastowskiego Archiwum Miejskiego w przygotowanie nowej wystawy został sowicie wynagrodzony. Tą zapłatą były uradowane buzie najmłodszych Piastowian, którzy w minione dni wraz z wychowawcami odwiedzili naszą jednostkę. Wspólne oglądanie i opowiadanie historii Piastowa, a także odpowiedzi na szereg pytań były najlepszą nagrodą. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć, a także wspólnego śpiewania patriotycznych piosenek oraz hymnu, wraz z przedszkolakami z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr. Nasza wystawa była także poddana wnikliwej ocenie przez przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 2.

Mamy nadzieję, że nasza nowa ekspozycja spotka się z Państwa życzliwym odbiorem. Można ją zwiedzać w naszym Piastowskim Archiwum Miejskim po wcześniejszym umówieniu się: telefonicznym (22 770 – 52 – 17) lub e-mailowym (pam@pam.piastow.pl)